Vanliga frågor | OXISKIN®PLUS

Har Du använt stora mängder handsprit som orsakat mycket torra händer / sprickor i huden? Prova först en mindre mängd Oxiskin Plus på en begränsad yta av handen. Se mer info på nedan.

Vanligaste frågorna

1Erbjuder OxiskinPlus samma omedelbara desinfektion som en vanlig handspritsprodukt?
Ja. OxiskinPlus har visat sig döda virus, bakterier och svampar effektivt och har en dokumenterad effekt enligt EU-test EN14476 och EN1500. För virus har OxiskinPlus specifikt visat sig döda bla. coronavirus, influensavirus, Ebola och även svåra (icke-höljda) virus som calicivirus.
2Vilka är OxiskinPlus eventuella bieffekter?
OxiskinPlus biverkningar är sällsynta, milda och övergående. Rapporterade biverkningar är övergående vita fläckar och en kortvarig stickande känsla efter att man använder OxiskinPlus för första gången.
3Varför får jag vita fläckar på händerna efter att ha använt OxiskinPlus?
Detta är inte farligt och försvinner vid upprepad användning. OxiskinPlus har troligtvis reagerat / oxiderat med något på din hand och de vita fläckarna är restprodukter. Detta försvinner efter några minuter och lämnar inga skador på huden. Du behöver inte tvätta bort dem. Detta kan också uppkomma efter användning i kombination med vissa hudkrämer/lotioner.
4Mina händer sticker när jag använder OxiskinPlus
OxiskinPlus är mycket effektiv och kommer att oxidera i mindre hudsprickor i händerna. När den reagerar med biomassa (bakterier / virus / svamp) kommer den att producera små syrebubblor. Om händerna är torra med sprickor kan reaktionen och bubblorna kännas som stickande/svidande känsla. Detta försvinner normalt efter upprepad användning. Vår hud reagerar olika på olika ämnen, så om du har känslig hud bör du använda en mindre mängd initialt för att se till att OxiskinPlus är optimal för dig.
5Mina händer luktar som vinäger efter att ha använt OxiskinPlus
OxiskinPlus är luktfri men efter att ha reagerat / oxiderat med bakterier / virus på handen kan detta ge en lukt som liknar ättika. Ju mer bakterier / virus den dödar desto mer intensiv lukt. Lukten försvinner normalt efter upprepad användning.

OXISKIN®PLUS

1Vad skiljer OxiskinPlus från andra handdesinfektionsmedel?
OxiskinPlus har en förlängd verkningstid på virus och bakterier efter att det har applicerats på huden jämfört med vanlig handsprit.
2Fungerar OxiskinPlus på både virus och bakterier?
Ja, OxiskinPlus har dokumenterat effekt på virus, bakterier och även på svamp. För virus har OxiskinPlus specifikt visat sig döda bla. coronavirus, influensavirus, Ebola och även svåra (icke-höljda) virus som calicivirus.
3Är OxiskinPlus säkert att använda på huden?
Ja. OxiskinPlus är säkert att använda och skadar inte huden eller är uttorkande.
4Hur fungerar OxiskinPlus?
OxiskinPlus är en unik formulering av mikrokapslar med ren väteperoxid 3%. Mikroinkapslingen ger en kontrollerad frisättning av väteperoxid. Som ett resultat tillåter OxiskinPlus att väteperoxid gradvis frisätts för att fortsätta penetrera och förstöra cellmembranet och DNA på bakterier och virus under en längre tid.
5Vad är skillnaden mellan vanlig väteperoxid/handsprit och OxiskinPlus?
Normal väteperoxid ger samma omedelbara desinfektionseffekt som alkohol och andra saneringsmedel. OxiskinPlus ger samma omedelbara effekt och dessutom en långvarig effekt över tid för att skydda mot virus och bakterier som kontaminerar huden igen, med risk för nya infektioner.
6När ska jag använda OxiskinPlus?
När du behöver ett extra skydd mot infektioner. Detta kan behövas i offentliga miljöer som tunnelbana, bussar, när du reser, när du handlar eller vid andra tillfällen där du kan bli utsatt för virus eller bakterier.
7Kan jag använda Oxiskin om jag har använt stora mängder handsprit som orsakat mycket torra händer/sprickor i huden?
Vid mycket torr hud, mindre sår eller sprickor på huden ska det normalt inte innebära någon risk att använda OxiskinPlus men pröva med en mindre mängd eller yta först. OxiskinPlus kan vid enstaka tillfällen orsaka en svidande känsla på huden, ibland resulterande i vita, ytliga, fläckar. Dessa besvär är övergående.
8När ska man inte använda Oxiskin?
Har man extremt torra händer, handeksem, sprickor i huden eller mindre sår så kan användandet av Oxiskin PLUS orsaka en svidande känsla på huden och ibland resulterande i vita, ytliga, fläckar. Dessa besvär är oftast övergående och beror på att den aktiva substansen i Väteperoxid troligtvis reagerat / oxiderat med något på din hand och de vita fläckarna är restprodukter. Om besvären inte är övergående ska du inte fortsätta med produkten.
9Varför sväller flaskan 500/1000ml?
Flaskor med 1000 ml och 500 ml kan i vissa fall svälla, vilket kan avhjälpas genom att flaskorna luftas. Lossa korken för att släppa ut övertrycket och skruva sedan till korken igen.

Användningsinstruktioner

1Hur ska jag använda OxiskinPlus?
Tvätta händerna med tvål och vatten om du har tillgång till det. Torka händerna. Blöt händerna med OxiskinPlus och gnugga in vätskan. Låt händerna/huden lufttorka. Om du inte har tillgång till tvål och vatten, använd OxiskinPlus direkt på händerna, gnugga in den och låt den lufttorka.
2Hur ofta ska jag använda OxiskinPlus?
OxiskinPlus kan användas ofta när Du utsätts för en ökad risk för infektionssjukdom. Rekommendationen är att använda OxiskinPlus varannan timme och efter att du har tvättat händerna.
3Hur mycket OxiskinPlus ska jag använda?
Ta tillräckligt med OxiskinPlus för att väta huden. För vuxna: ca 3 ml per gång.
4Kan barn använda OxiskinPlus?
Ja. OxiskinPlus kan användas på barn. Det finns inga åldersbegränsningar.
5Kan jag använda OxiskinPlus för ytdesinfektion?
Ja, du kan använda OxiskinPlus för att desinficera ytor. Torka inte av efter användning. Endast vatten och syre bildas som restprodukter. Om du har det på kläder - testa först på ett mindre område för att säkerställa att det inte bleker tyget.

Säkerhet & försiktighetsåtgärder

1Kan jag använda OxiskinPlus på andra delar av huden förutom på händerna?
Ja. OxiskinPlus kan användas på all hud och är inte begränsad till användning på händerna. Undvik dock att använda det i eller nära ögonen.
2Vad ska jag göra om jag har svalt OxiskinPlus?
Skölj munnen med vatten. Drick vatten eller mjölk.
3Vad ska jag göra om jag fått OxiskinPlus i ögonen?
Skölj noggrant med vatten. Ta bort kontaktlinser.
4Kan OxiskinPlus användas vid amning?
Ja.
5Jag fick OxiskinPlus på lite tyg. Vad gör jag?
OxiskinPlus kan bleka vissa tyger om de utsätts för större mängder. Skölj tyget med vatten för att späda ut och / eller ta bort OxiskinPlus från tyget.

Förvaring

1Hur ska jag förvara OxiskinPlus?
OxiskinPlus kan förvaras i normal rumstemperatur. Undvik direkt solljus.  
2Var hittar jag OxiskinPlus utgångsdatum?
Utgångsdatumet kan läsas på flaskan. Utgångsdatumet gäller även för en öppnad flaska.
Mitt konto

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.