Oxiskin®| Information om COVID-19

Hur du skyddar dig mot Coronavirus

Vad är ett coronavirus?

Coronavirus tillhör en stor virusfamilj som kan orsaka sjukdom hos djur eller människor. Hos människor har flera olika typer av coronavirus orsakat luftvägsinfektioner som varierar från förkylning till svårare sjukdomar, såsom Mellanösterns respiratoriskt syndrom (MERS) och svårt akut andningssyndrom (SARS). Det senast upptäckta coronaviruset orsakar coronavirussjukdom COVID-19.

Vad är COVID-19?

COVID-19 är det smittsamma tillståndet orsakat av det senast identifierade coronaviruset. Det nya viruset blev känt i samband med sjukdomsutbrottet som började i Wuhan, Kina, i december 2019.

Vilka är symptomen vid COVID-19?

Enligt Världshälsoorganisationen är de vanligaste symptomen vid COVID-19 feber, trötthet och torrhosta. Vissa patienter kan utveckla värk och smärta, nästäppa, snuva, halsont eller diarré. Dessa symtom är vanligtvis milda och gradvis utveckling. Vissa människor smittas utan att utveckla några symtom eller uppleva försämring av allmänt tillstånd. Cirka 80% av de smittade blir friska utan att behöva någon form av särskild behandling. I genomsnitt blir 1 av 6 personer, som smittats med COVID-19, allvarligt sjuk och utvecklar andningskomplikationer. Äldre människor, och andra med underliggande hälsoproblem såsom högt blodtryck, hjärtproblem eller diabetes, är mer benägna att bli allvarligt sjuka. Sök läkare vid feber, hosta och andningssvårigheter.

Hur sprids COVID-19?

Du kan bli smittad med COVID-19 av andra som bär på viruset. Sjukdomen kan överföras från person till person via små droppar från näsan eller munnen som sprids när en person med COVID-19 hostar eller andas ut. Dessa droppar landar på föremål och ytor runt personen. Andra människor fångar sedan COVID-19 genom att röra vid dessa föremål eller ytor och sedan vidröra sina ögon, näsa eller mun. Du kan också bli smittad med COVID-19 om du andas in droppar från en person smittad med COVID-19 som hostar eller andas ut droppar. Därför är det viktigt att hålla sig på mer än 1 meters avstånd från en som är sjuk.

Hur kan jag skydda mig mot COVID-19?

Det svenska företaget FrostPharma AB har lanserat ett handdesinfektionsmedel OXISKIN®PLUS. Produkten innehåller unikt stabiliserad väteperoxid 3%, vilket stoppar både corona och calicivirus.

OXISKIN®PLUS ger ett effektivt skydd mot virus, bakterier och svamp. Enligt EN-test 14476 dödar det coronavirus med> 99,99% och även calicivirus vilket orsakar vinterkräkningar. EN-testet har också visat effekt på flertalet andra virus, inklusive Rotavirus, Ebolavirus, parvovirus och influensavirus.

OXISKIN®PLUS är långtidsverkande, klibbar inte och torkar inte ut huden.Efter användning konverteras OXISKIN®PLUS till syre och vatten. Det ger ett effektivt skydd samtidigt som det är skonsamt mot både huden och miljön.

Hur minskar du risken att smittas eller sprida COVID-19?

  • Rengör händerna regelbundet med tvål och vatten. Därefter upprepar du det med OXISKIN®Plus.
  • Håll minst 1 meters avstånd mellan dig själv och alla som hostar eller nyser. De små vätskedropparna från näsan eller munnen kan innehålla virus. Genom att vara för nära kan du andas in dropparna, inklusive COVID-19-viruset om personen som hostar har sjukdomen.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun, eftersom händerna berör många ytor och kan plocka upp virus. Om händerna är förorenade kan de överföra viruset till dina ögon, näsa eller mun. Därifrån kan viruset komma in i kroppen och kan göra dig sjuk.
  • Se till att du och andra omkring dig följer god andningshygien. Täck för munnen och näsan när du hostar eller nyser, och kassera den använda näsduken omedelbart.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Om du har utvecklat feber, hosta och andningssvårigheter, kontakta läkare. Följ anvisningarna från Folkhälsomyndigheten
  • Håll dig medveten om de senaste COVID-19 hotspots (städer eller lokala områden där COVID-19 sprider sig stort). Undvik att resa – särskilt om du är en äldre person eller har diabetes, hjärt- eller lungsjukdom.
Amasis konsult AB

Michael Rundin

Chemist - Safety Advisor
Consultant

För högsta kvalitet på våra produkter och tjänster anlitar vi Amasis Konsult AB för säkerhetsdatablad, etiketter och lagbestämmelser kring våra kemikalier. Se www.amasis.se.
Mitt konto

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.