Vinterkräksjuka | OXISKIN®

Vinterkräksjuka vanligaste orsaken till magsjuka i Sverige

Vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka i Sverige. Den kommer varje vinter och drabbar mellan 300 000 och 1 000 000 personer i alla åldrar. Perioden för vinterkräksjukan sträcker sig oftast från november till april. Viruset sprids särskilt bra från person till person under vinterhalvåret i miljöer där många är tillsammans, exempelvis på sjukhus, vårdhem, skolor, förskolor och dagis. Vinterkräksjuka kan spridas både vid direktkontakt men också som luftburen smitta.

Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus och är mycket smittsamt. Insjuknandet kommer oftast snabbt och symtomen utgörs av främst kräkningar, diarré, ont i magen, feber, huvudvärk, ont i kroppen och illamående. Det tar mellan 12 och 48 timmar från smittillfället till att sjukdomen bryter ut. För att bli sjuk krävs bara mellan 10 och 100 viruspartiklar. En enda droppe kräk kan innehålla en miljon viruspartiklar och ett gram avföring från en sjuk person kan innehålla hundra miljarder så det är inte svårt att förstå att det är lätt att bli smittad.

Vinterkräksjukan går i regel över inom 1-3 dygn. Den allmänna rekommendationen är att stanna hemma i en till två dagar efter att symptomen gått över för att inte smitta andra. Tyvärr är immuniteten (skyddet) kortvarigt efter genomgången infektion varför man kan, om oturen är framme, drabbas igen redan samma vintersäsong. Något vaccin finns inte.

Så kan man minska smittrisken

Om möjligt så ska man undvika nära kontakt med personer som misstänks ha drabbats av vinterkräksjuka. Självklart ska man inte laga mat till andra om man är eller nyss har varit magsjuk.

Det viktigaste för att undvika att smittas av vinterkräksjukan är att ha god handhygien. Händerna ska tvättas noga och omsorgsfullt med tvål och vatten. Då kan man rent mekaniskt avlägsna och skölja bort virus men även andra smittämnen. Detta är dock inte helt tillräckligt för att minska risken för att drabbas.

Calicivirus är ett virus som saknar ett skyddande hölje. Handsprit fungerar genom skada det hölje som omger många olika typer av virus. Alla sorters virus har inte detta skyddande hölje och då kan dessvärre inte handsprit utöva sin verkan och oskadliggöra dessa virus. Just därför kan inte handsprit avdöda calicivirus.

Väteperoxid är ett naturligt förekommande ämne i kroppen. Vissa vita blodkroppar kan utsöndra väteperoxid i kampen mot t ex bakterier.

OXISKIN®PLUS (väteperoxid, H2O2) i en 3% lösning, som sprayas på händerna, har i studier* visat sig vara ett säkert och mycket effektivt sätt att eliminera en lång rad olika smittämnen. Det kan även vid användning på händerna eliminera minst 99,99% av alla caliciviruspartiklar. Efter att OXISKIN®PLUS har utövat sin verkan är de kvarvarande resterna endast syre och vatten. Det finns inga rapporter om att calicivirus kan utveckla resistens mot OXISKIN®PLUS.

Till skillnad mot sprit fås inte heller någon uttorkade effekt på huden, även vid frekvent användning.

Rolf Gustavsson

Rolf Gustavsson

Infektionsläkare
Docent

Handdesinfektion

Namn: OXISKIN®PLUS Väteperoxid 3%
Kategori: Biocidprodukt Produktgrupp 1
Varunr: EAN-7350062160314
Godkännande: Klass 1 för humant bruk
Transportförpackning: 20*5ml

OXISKIN®PLUS Wipes

20*5ml Våtservetter

OXISKIN®PLUS handdesinfektion ger ett effektivt skydd mot vinterkräksjuka (calicivirus >99,99%). Effekten är dessutom långtidsverkande då den är unikt stabiliserad - för hållbart skydd mot virus, bakterier och svamp. OXISKIN®PLUS för professionell användning på sjukhus och för hemmabruk.

OXISKIN®PLUS är klibbar inte och torkar inte ut huden. Efter användningen omvandlas OXISKIN®PLUS till syre och vatten. Det ger ett gott skydd för huden samtidigt som det är skonsamt mot miljön. Eventuell lukt kommer från nedbrutna bakterier och försvinner efter kort tid, och efter kontinuerlig användning.

 • Effektivt mot bakterier
 • Effektivt skydd mot vinterkräksjuka
 • Långvarig effekt
 • Ingen smak eller färg
 • Miljövänlig
 • Ej brandfarligt
 • Ej uttorkande vid frekvent användning
Läs mer om OXISKIN®PLUS DiscTop

Handdesinfektion

OXISKIN®PLUS Wipes

20*5ml Våtservetter

OXISKIN®PLUS handdesinfektion ger ett effektivt skydd mot vinterkräksjuka (calicivirus >99,99%). Effekten är dessutom långtidsverkande då den är unikt stabiliserad - för hållbart skydd mot virus, bakterier och svamp. OXISKIN®PLUS för professionell användning på sjukhus och för hemmabruk.

OXISKIN®PLUS klibbar inte och torkar inte ut huden. Efter användningen omvandlas OXISKIN®PLUS till syre och vatten. Det ger ett gott skydd för huden samtidigt som det är skonsamt mot miljön. Eventuell lukt kommer från nedbrutna bakterier och försvinner efter kort tid, och efter kontinuerlig användning.

 • Effektivt mot bakterier
 • Effektivt skydd mot vinterkräksjuka
 • Långvarig effekt
 • Ingen smak eller färg
 • Miljövänlig
 • Ej brandfarligt
 • Ej uttorkande vid frekvent användning
Läs mer om OXISKIN®PLUS DiscTop
Mitt konto

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.