OXISKIN® PLUS, 1 000ml

Oxiskin®Plus är bevisat effektivt mot både virus med hölje och utan hölje enligt EN 1500 och EN 14476, samt effektiv mot bakterier. Dessutom fortsätter Oxiskin®Plus att ha en kvarvarande effekt mot virus och bakterier efter att den applicerats på huden. Risk för återkontaminering av virus och bakterier minskas därmed.

Oxiskin®Plus innehåller unikt stabiliserad väteperoxid 3% vilket ger dess unika egenskaper.

Mer information går att hitta i Säkerhetsdatabladet eller i Produktbladet.

Är ni intresserade av offert på större kvantiteter eller upphandlingar kontakta oxiskin@frostpharma.com för leveranstid och pris.

  • Effektiv desinfektion för händer och hud

  • Långtidsverkande antiseptisk effekt från applicering, vilket förhindrar ny tillväxt av virus och bakterier

  • Dokumenterad effekt mot virus som Coronavirus, Calicivirus (vinterkräksjuka), influensavirus, ebola, etc.

  • Effektiv mot bakterier och svampar

  • Torkar inte huden vid regelbunden användning

  • Miljövänlig – vatten och syre är de enda biprodukterna

  • EN 14476 och EN 1500 godkända

  • Ej brandfarlig

Mitt konto